Üniversitede Gönüllü Olmak

“İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Araştırma Merkezi ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu desteğiyle gerçekleştirilen “Gönüllülük Akademisi ve Gönüllülük Eğitimleri Projesi” kapsamında gerçekleştirilen “Üniversite Öğrencilerinin Gönüllülük Algısı, Deneyimleri ve Eğilimleri: İstanbul Üniversitesi Örneği” araştırmasının sonuçlarını içeren bu kitap, nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı kapsamlı bir saha araştırmasını içermektedir.

Bu kitapta siz değerli okuyuculara proje kapsamında elde edilen saha çalışmalarının tüm çıktılarını ve Gönüllülük Çalıştayı sonuçlarını takdim etmekten dolayı çok sevinçliyiz. Bu çalışmanın üniversite öğrencileri başta olmak üzere tüm gençler arasında gönüllüğün yaygınlaşmasına önemli bir katkı sağlamasını ümit ediyoruz.”