Atölyeler

Akademi boyunca “Yaratıcı Drama” ve “Hikâye Anlatımı” başlıklı iki ayrı atölye gerçekleştirilmektedir. Katılımcıların birbirleriyle olan paylaşımını arttırmakta olan bu atölyeler, aynı zamanda ileride pek çok gönüllü çalışmada aktif rol alması umulan katılımcıların çeşitli tecrübî araçlar edinmelerini sağlamaktadır. Her ikisi de birer tam gün sürmekte olan atölyeler hem katılımcılara gönüllülüğü farklı yönleriyle deneyimleme fırsatı sunmakta hem de farklı öğrenme ve öğretme teknikleriyle çalışma becerisi kazandırmaktadır.