Niçin Gönüllü Akademisi?

  • Gönüllülük konusunda farkındalık yaratmak, bilgi ve bilinç oluşturmak için
  • Gönüllü potansiyelini harekete geçirerek gönüllüğün yaygınlaşmasını ve toplumsallaşmasını sağlamak için
  • Gönüllülük, sivil toplum, fikir geliştirme ve fikirleri hayata geçirme gibi konularda kapasite gelişimi sağlamak için
  • Toplumsal sorunların çözülmesinde inisiyatif alınmasını teşvik etmek için
  • Gönüllülük projesi oluşturma ve yürütme becerisi kazandırmak için
  • Farklı alanlarda çalışan STK’larla tanışılmasını ve bu kuruluşların faaliyetlerinden haberdar olunmasını sağlamak için
  • İlgi alanlarına göre çeşitli gönüllülük projelerinde veya STK’larda görev alınmasını sağlamak için
  • Daha iyi bir toplum için