Gönüllü Akademisi Nedir?

Gönüllü Akademisi İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin gönüllü olmayı ve gönüllülüğü konuştuğu, anlattığı, dinlediği, gördüğü, izlediği, tasarladığı, yazdığı ve yaşadığı bir dizi etkinlikten oluşan ve üniversite öğrencileri arasında gönüllülüğü yaygınlaştırmak amacıyla oluşturulmuş bir programdır. Gönüllü Akademisi tamamen ücretsiz  bir girişim olup gönüllü öğrenciler tarafından hayata geçirilmekte ve bütün paydaşlarıyla birlikte gönüllülük temelinde buluşmaktadır.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde organize edilen Gönüllü Akademisi, dönemlik başvurular almakta ve mülakat yöntemiyle katılımcı kabul etmektedir. Bir dizi etkinliğin gerçekleşmesinin ardından programa gerektiği ölçüde devam eden ve gönüllü bir proje tasarlayıp gerçekleştiren tüm katılımcılara “Gönüllü Akademisi Katılım Belgesi” verilmektedir. Katılım belgesi yalnızca programa devamı gösteren bir belgedir, Gönüllü Akademisi ise gönüllülüğün belge ile değil yaşayarak/yaparak/eyleyerek gerçekleşeceğini kabul etmektedir ve bu fikri yaygınlaştırmayı kendine amaç edinmiştir.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Araştırma Merkezi ve İstanbul Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu desteğiyle yürütülen Gönüllü Akademisi ve Gönüllülük Eğitimleri Projesi kapsamında geliştirilen bu program, Üniversite Öğrencilerinin Gönüllülük Algıları, Deneyimleri ve Eğilimleri: İstanbul Üniversitesi Örneği araştırması ve Gönüllülük Çalıştayı sonuçlarına dayanmaktadır. Gönüllü Akademisi program içeriği geliştirilirken araştırma ve çalıştay sonuçları merkeze alınmış, aynı zamanda gönüllülük alanında uzman isimlerin görüşlerine başvurulmuştur. Ayrıca proje süresince önemli birikimler edinen gönüllü öğrencilerin tecrübelerinden yararlanılmıştır.