PROJE HAKKINDA

Bugün dünyanın hemen her şehrinde binlerce insan, hiçbir maddi karşılık beklemeden, bilgilerini, becerilerini, zamanlarını, maddi ve manevi potansiyellerini dünyayı daha yaşanabilir bir yer hâline getirme amacıyla kullanmakta, bunun için gönüllü olmaktadır. Gönüllülük, toplumsal ilişkilerde, gündelik hayatın birçok alanında önemli bir işlev üstlenmeye devam etmekte ve bu işlevin gelecek yıllarda çok daha hayati anlamlar kazanacağı görülmektedir.

Danışmanlığını İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Coşkun ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Otrar’ın, yürütücülüğünü İstanbul Üniversitesi Öğretim üyeleri Doç. Dr. Yusuf Adıgüzel ve Yrd. Doç. Dr. Murat Şentürk’ün yaptığı “Gönüllülük Akademisi ve Gönüllülük Eğitimleri” başlıklı proje ile gönüllülük alanına hem akademik ve teorik, hem de uygulamaya dönük pratik bir katkı sağlamayı amaçladık. Proje kapsamında İstanbul Üniversitesi Öğrencilerinin Gönüllülük Algıları, Deneyimleri ve Eğilimleri adlı araştırma gerçekleştirdik, düzenlenen bir günlük Gönüllülük Çalıştayı’nda gönüllülükle ilgili sorunları, beklentileri ve trendleri tartıştık. Yaptığımız bu bilimsel ön hazırlıklardan yola çıkarak Üniversitede Gönüllü Olmak başlıklı araştırma kitabını yayımladık, Gönüllü Ol İstanbul portalını kurduk ve Gönüllü Akademisi programını oluşturduk.