Değerlendirme Kriterleri

  • Devam durumu (Gönüllü Akademisi’nde en az %80 devam zorunluluğu söz konusudur. Bir katılımcı en az 48 saatlik uygulamaya katılmak zorundadır.)
  • Bir fikir geliştirmek ve hayata geçirmek