STK Ziyaretleri

Gönüllü Akademisi’ne katılanların STK’larla tanışması, örnek çalışmaları tanıması ve STK’ların işleyişlerini yakından görmesi için kuruluşlar yerinde ziyaret edilecek ve kuruluşların yöneticileriyle uygulamalı atölyeler gerçekleştirilecektir. STK’lar, alanlarında öncü olan kuruluşlardan seçilecektir. Ziyaret edilen STK’ların hem faaliyet alanları ve bu alanlarda yürüttüğü çalışmalar hakkında kapsamlı bilgiler edinilecek hem de işleyişleri tanıtılarak gönüllü sistemlerinin ve gönüllülerle kurdukları ilişkinin niteliği öğrenilecektir. Söz konusu STK’dan yetkili isimlerle bir arada olunacak ve anlık söyleşiler gerçekleştirilecektir. Böylelikle gençlerin teorik ve pratik bilgileri güçlendirilecek, gençler çok sayıda gönüllü çalışma alanını tanıyacak ve farklı deneyimler konusunda bilgi sahibi olacaktır. Akademi boyunca toplam dört STK ziyaret edilecektir.