STK Ziyaretleri

Gönüllü Akademisi’ne katılanların STK’larla tanışması, örnek çalışmaları tanıması ve STK’ların işleyişlerini yakından görmesi için kuruluşlar yerinde ziyaret edilmekte ve kuruluşların yöneticileriyle uygulamalı atölyeler gerçekleştirilmektedir. STK’lar, alanlarında öncü olan kuruluşlardan seçilmekte olup öğrencilerin ziyaret edilen STK’ların hem faaliyet alanları ve bu alanlarda yürüttüğü çalışmaları hakkında kapsamlı bilgiler edinmelerine hem de işleyişlerinin tanıtılmasına, gönüllü sistemlerinin ve gönüllülerle kurdukları ilişkinin niteliğinin aktarılmasına olanak sağlanmaktadır. Bu şekilde söz konusu STK’dan yetkili isimlerle bir arada olunarak ve anlık söyleşiler gerçekleştirilmektedir.

Böylelikle gençlerin teorik ve pratik bilgileri güçlendirilmekte, seminerlerde edindikleri bilgileri pekiştirilmektedir. Çok sayıda gönüllü çalışma alanını tanımakta olan gençler, farklı deneyimler konusunda bilgi sahibi olmaktadır. Akademi boyunca toplam dört STK ziyaret edilmektedir.