Başvuru ve Kabul Süreci

Gönüllü Akademisi güz ve bahar aylarında yılda iki kez uygulanacak ve her bir uygulamaya en fazla 30 öğrenci katılacaktır. Başvuru süreci öncesinde üniversite genelinde duyurular yapılacak, başvurular akademinin web sayfası üzerinden alınacaktır. Başvuruların sona ermesinin ardından belirlenen kriterlere göre ön bir değerlendirme yapılacak, ön değerlendirmenin ardından başvuru kriterleri çerçevesinde uygun görülen adaylar mülakata çağırılacak ve katılımcıların belirlenmesi için mülakatlar gerçekleştirilecektir. Bu mülakatlarda adayların istekleri, beklentileri, arka planları ve gelecekteki hedefleri dikkate alınacaktır. Ayrıca programın kuralları ve ilkeleri paylaşılarak bunlara uyup uymayacakları konusunda karşılıklı mutabakat aranacaktır. Mülakatlar sonrasında akademiye kabul edilmesi uygun görülen öğrencilerin sayısının 30’un üzerinde olması durumunda katılımcılar bir sonraki döneme yönlendirilecek ve hakları saklı tutulacaktır. Akademinin her bir uygulaması 8 hafta sürecek; her hafta, hafta içi olmak üzere iki gün 17.00-20.00 saatleri arasında bir araya gelinecek, ayrıca 4. ve 8. haftalarda Cumartesi günleri tam günlük iki atölye düzenlenecektir. Böylelikle toplamda 60 saatlik uygulama gerçekleştirilecektir.