Başvuru ve Kabul

Gönüllü Akademisi yılda iki kez -güz ve bahar dönemlerinde- uygulanmakta ve her yeni dönemde en fazla 30 öğrenci kabul etmektedir. Başvuru süreci öncesinde üniversite genelinde duyurular yapılmaktadır. Başvurular akademinin web sayfası üzerinden alınmakta, başvuruların sona ermesinin ardından belirlenen kriterlere göre ön bir değerlendirme yapılmaktadır.

Ön değerlendirmenin ardından başvuru kriterleri çerçevesinde uygun görülen adaylar mülakata çağırılmakta ve katılımcıların belirlenmesi için mülakatlar gerçekleştirilmektedir. Bu mülakatlarda adayların istekleri, beklentileri, deneyimleri ve gelecekteki hedefleri dikkate alınmaktadır. Ayrıca bu mülakatlarda programın kuralları ve ilkeleri öğrencilerle paylaşılarak bunlara uyup uymayacakları konusunda karşılıklı mutabakat aranmaktadır. Mülakatlar sonrasında akademiye kabul edilmesi uygun görülen öğrencilerin sayısının 30’un üzerinde olması durumunda katılımcılar bir sonraki döneme yönlendirilmekte ve hakları saklı tutulmaktadır.

Akademinin her bir uygulaması 8 hafta sürmekte; her hafta, hafta içi olmak üzere iki gün 17.00-20.00 saatleri arasında bir araya gelinmekte, ayrıca ayda bir hafta sonu olmak üzere iki atölye düzenlenmektedir. Böylelikle toplamda 60 saatlik bir uygulama gerçekleştirilmiş olmaktadır.