Seminerler

Neden Gönüllü Olmak Gerekli?

Bu seminerde hem gönüllüye hem de gönüllü kuruluşlara pek çok kazanım sağlayan gönüllülüğün aslında toplum için vazgeçilmez olduğu görüşünden hareketle “Neden gönüllülük?” sorusuna cevap aranmaktadır.

Nasıl Gönüllü Olunur?

Gönüllü olurken nelere dikkat edilmesi gerektiğinin ele alındığı bu seminerde gönüllülüğe dair kavramlar tartışılmakta, gönüllülük alanları ile ilgili konuşulmakta; bireysel gönüllülük, grup gönüllülüğü, kurum aracılığıyla gönüllülük, çevrimiçi gönüllülük gibi gönüllülük tiplerinden bahsedilmektedir. Yeni gönüllülük eğilimleri hakkında bilgi verilmekte ve gönüllü olma araçları tanıtılmaktadır. Seminerde öğrencilerin etkin olduğu oyunlarla non-formal eğitim teknikleri kullanılmaktadır.

Fikir Geliştir ve Hayata Geçir

Bu seminerde gönüllülük faaliyetlerinde yeni fikirlerin yeni ve güzel kapılar açacağı inancıyla, mevcut sorunların ve eksikliklerin aşılması için inisiyatif almanın önemine vurgu yapılmaktadır. Buradan hareketle katılımcılar gruplar hâline getirilmekte, ortak fikirler geliştirmeleri ve bu fikirleri hayata geçirmeleri konusunda teşvik edilmektedirler. Seminer sırasında katılımcılar tarafından geliştirilecek fikirler ile Gönüllü Akademisi Değerlendirme Kriterleri’nden biri olan bir fikri hayata geçirmenin ilk adımları atılmış olmaktadır.

Sivil Toplum Nedir, Ne Değildir?

Bu seminerde gönüllülük dendiğinde akla gelen ilk kavramlardan olan sivil toplum ele alınmakta, ne olduğuyla birlikte ne olmadığı da anlaşılmaya çalışılmaktadır. Sivil toplum olgusunun Türkiye tecrübesiyle birlikte değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Böylelikle öğrencilere sivil toplum mantığı, tarihi geçmişi ile açıklanmaktadır.

Sosyal Girişimcilik

Gönüllülükle yakından ilişkili olan sosyal girişim kavramının tanıtıldığı ve kapsamlı bir biçimde ele alındığı bu seminerde yerel ve küresel düzeyde sosyal girişimcilik çalışmalarından bahsedilmekte, güncel ve tarihi örnek sosyal girişim vakaları tartışılarak incelenmekedir.

Gönüllülükte İletişim Becerileri ve Zaman Yönetimi

Pek çok kişi ve kurumla irtibat hâlinde olmayı gerektiren gönüllülük için gerekli iletişim becerilerinin nasıl kazanılabileceğine dair yol gösterici olan bu seminerde, zaman yönetiminin önemine vurgu yapılmakta ve vaktin verimli kullanılabilmesi için neler yapılması gerektiğinin üzerinde durulmaktadır.

Gönüllülerle Beraber Çalışmak

Gönüllülük faaliyetlerinde ekip çalışması vazgeçilemez bir yöntemdir. Gönüllülükte bir ekibin parçası olmanın ne anlama geldiğinin tartışıldığı bu seminerde, bir gönüllünün başka gönüllülerle çalışacağı gerçeğinden hareketle, gönüllünün sorumlulukları katılımcılarla birlikte tartışılmaktadır.

Gönüllü Ruhu, Gönüllünün Psikolojisi

Bu seminerde gönüllü olmanın ruhu üzerine konuşulmakta; elini taşın altına koymanın, diğerleri için çalışmanın, toplum için inisiyatif almanın psikolojisi üzerine tartışmalar yürütülmektedir. Bir süreci kapsayan gönüllülüğün, gönüllülerde meydana getirebileceği kişisel değişimler üzerine konuşulmakta, edinilen kazanımların ve karşılaşılabilecek zorlukların psikolojik yansımaları değerlendirilmektedir. Bu bağlamda empatiyi geliştirici drama ve oyunlardan faydalanılmaktadır.