Seminerler

Neden Gönüllü Olmak Gerekli?

Bu seminerde hem gönüllüye hem de kuruluşlara pek çok kazanım sağlayan gönüllülüğün aslında toplum için vazgeçilmez olduğu görüşünden hareketle “Neden gönüllülük?” sorusuna cevap aranacaktır.

 

Nasıl Gönüllü Olunur?

Gönüllü olurken nelere dikkat edilmesi gerektiğinin ele alınacağı bu seminerde gönüllülük alanları ile ilgili konuşulacak; bireysel gönüllülük, grup gönüllülüğü, kurum aracılığıyla gönüllülük, çevrimiçi gönüllülük gibi gönüllülük tiplerinden bahsedilecek, yeni gönüllülük eğilimleri hakkında bilgi verilecek ve gönüllü olma araçları tanıtılacaktır. Ayrıca Gönüllü Ol İstanbul portalının kullanımına ilişkin bilgilendirme yapılacaktır.

 

Fikir Geliştir ve Hayata Geçir

Bu seminerde gönüllülük faaliyetlerinde yeni fikirlerin yeni ve güzel kapılar açacağı inancıyla, mevcut sorunların ve eksikliklerin aşılması için inisiyatif almanın önemine vurgu yapılacaktır. Buradan hareketle katılımcılar gruplar hâline getirilecek, ortak fikirler geliştirmeleri ve bu fikirleri hayata geçirmeleri konusunda teşvik edileceklerdir. Seminer sırasında katılımcılar tarafından geliştirilecek fikirler ile Gönüllü Akademisi Değerlendirme Kriterleri’nden biri olan bir fikri hayata geçirmenin ilk adımları atılmış olacaktır.

 

Sivil Toplum Nedir, Ne Değildir?

Bu seminerde gönüllülük dendiğinde akla gelen ilk kavramlardan olan sivil toplum ele alınacak, ne olduğuyla birlikte ne olmadığı da anlaşılmaya çalışılacaktır. Sivil toplum olgusunun Türkiye tecrübesiyle birlikte değerlendirilmesi sağlanacaktır.

 

Sosyal Girişimcilik

Gönüllülükle yakından ilişkili olan sosyal girişim kavramının tanıtılacağı ve kapsamlı bir biçimde ele alınacağı bu seminerde yerel ve küresel düzeyde sosyal girişimcilik çalışmalarından bahsedilecek, örnek sosyal girişim vakaları incelenecektir.

 

Gönüllülükte İletişim Becerileri ve Zaman Yönetimi

Pek çok kişi ve kurumla irtibat hâlinde olmayı gerektiren gönüllülük için gerekli iletişim becerilerinin nasıl kazanılabileceğine dair yol gösterici olacak bu seminerde, ayrıca zaman yönetiminin önemine vurgu yapılacak ve vaktin verimli kullanılabilmesi için neler yapılması gerektiğinin üzerinde durulacaktır.

 

Gönüllülerle Beraber Çalışmak

Gönüllülük faaliyetlerinde ekip çalışması vazgeçilemez bir yöntemdir. Gönüllülükte bir ekibin parçası olmanın ne anlama geldiğinin tartışılacağı bu seminerde, bir gönüllünün başka gönüllülerle çalışacağı gerçeğinden hareketle, gönüllünün sorumlulukları katılımcılarla birlikte tartışılacaktır.

 

Gönüllü Ruhu, Gönüllünün Psikolojisi

Bu seminerde gönüllü olmanın ruhu üzerine konuşulacak; elini taşın altına koymanın, diğerleri için çalışmanın, toplum için inisiyatif almanın psikolojisi üzerine tartışmalar yürütülecektir. Bir süreci kapsayan gönüllülüğün, gönüllülerde meydana getirebileceği kişisel değişimler üzerine konuşulacak, edinilen kazanımların ve karşılaşılabilecek zorlukların psikolojik yansımaları değerlendirilecektir.