ÇALIŞTAY

Gönüllülük Akademisi ve Gönüllülük Eğitimleri Projesi kapsamında gönüllülükle ilgili farklı alanlarda çalışma yapan ve önemli bir birikime sahip olan kişiler, STK temsilcileri, uzmanlar, akademisyenler ve üniversite öğrencilerinden oluşan 70 kişinin katıldığı bir çalıştay düzenlenmiştir.

Çalıştay bilim insanlarını ve alanda çalışan uzmanları bir araya getirerek gönüllülükle ilgili birikimlerinden yararlanmak ve alanda faaliyet gösteren kişi ve kurumlarla iletişim ve işbirliğini sağlayacak zeminlerin oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Bu bağlamda farklı kişi ve kurumlar bir araya gelerek üniversite öğrencileri arasında gönüllülüğü yaygınlaştırmak üzere yapılacak faaliyetler/projeler/etkinlikler üzerinde fikir alışverişinde bulunulmuştur.

Çalıştay katılımcıları arasında İstanbul Üniversitesi ve diğer üniversiteler bünyesinde konuyla ilgili çalışmalar yapan akademisyenler, STK’larda ve/veya farklı sivil örgütlenmelerde çalışma yapan ve özellikle gönüllülükle ilgilenen genç STK yöneticileri ve/veya gönüllülerle, son olarak belli bir fikri oluşturmuş ve hayata geçirmiş, bunları kurumsallaştırmış ve gönüllülükle ilgili önemli deneyimleri olan sosyal girişimciler yer almıştır.

Çalıştayda tartışılan temalar şöyledir:

Dünyada ve Türkiye’de Gönüllük Trendleri

Üniversitelerde Gönüllülük: Sorunlar ve Beklentiler

Üniversitelerde Gönüllülüğün Yaygınlaştırılması: Proje Önerileri